Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Opleiding tot Register Wandelcoach®

Opleiding_Register_Wandelcoach_HildeBackus
Opleiding Register Wandelcoach

Uniek in Nederland: Geaccrediteerde Post-Hbo Opleiding tot Register Wandelcoach®

 

Word officieel Register Wandelcoach®

Meerwaarde voor coachees, zorgverzekeraars en opdrachtgevers
Samen met de Wandelcoach Opleiding® vormt deze Vervolgopleiding de Post-Hbo-Register Wandelcoach Opleiding. Je brengt je professionele kwaliteiten als (zelfstandig) wandelcoach naar een hoog deskundigheids- en kwaliteitsniveau en zet je Top Wandelcoach Bedrijf stevig neer.

Post-Hbo Diploma en 90 PE uren

nobco-logoPE-Vignet-v3logo-cpion

Na afloop van de Opleiding tot Register Wandelcoach® ontvang je een geaccrediteerd en erkend Post-Hbo-diploma en word je inschreven in het Abituriëntenregister van het CPION en de SPHBO. Je bent dan Post-Hbo Register Wandelcoach®. Dat is een beschermde titel. Ben je lid van de NOBCO? Dan ontvang je 90 PE-uren voor je ontwikkeling als coach.

Wandelcoachen is een vak!

Wandelcoachen is een jong vak dat volop in ontwikkeling is. Resultaatgericht wandelcoachen van de Wandelcoach Opleiding® is een vak met een eigen methodiek, specifieke vaardigheden en oefeningen geïnspireerd op de natuur.

 • De levensdrang
 • de oordeelloze ervaring
 • de relativering
 • de ervaren grootsheid
 • de rust en ruimte
 • zijn wie je bent
 • leven volgens bepaalde structuren en
 • leven in verbinding…, zijn onderdelen van onze aanpak en methodieken.

En ontnuchterend: in de natuur is ook niet alles koek en ei. Net als in ons leven (en in onze psyche). Dat vraagt een professionele coachhouding van jou als wandelcoach. Dit ontwikkel je door heldere structuur, kennis en methodieken om de natuur en het lichaam optimaal in te zetten. Èn door je persoonlijke ontwikkeling: voel je op je gemak en liefdevol zodat je aandachtig, helder en sensitief bij je coachee kunt zijn.

Zo kun je beter aanvoelen welke vragen of oefeningen je inzet. Je coachee transformeert, bereikt zijn gewenste resultaten en realiseert daadwerkelijk verlangens. Je coachee leert ook omgaan met pijn, verdriet, angst en andere emoties en leert de weg naar resultaat te waarderen.

Je bent een professional. Een Register Wandelcoach®. Met een solide, deskundige, liefdevolle manier van wandelend coachen in de natuur.

Opleiding_Register_Wandelcoach_buiten

Ik vind de combinatie van het wandelcoach- en het ondernemersvak in de opleiding heel goed. Je leert niet alleen de vaardigheden die je nodig hebt als wandelcoach, maar ook wat er komt kijken bij het opzetten van je eigen bedrijf. Ik zou de opleiding zó nog eens over doen (ware het dat het niet meer nodig is). Ik vond het onderdeel met de innerlijke criticus bijzonder, deze raakte mij en die ervaring heb ik ook bij mijn klanten nu. Het is zeer waardevol dat ik heb geleerd hoe de natuur ingezet kan worden bij de coaching. Iets wat niet in woorden te vatten is, is vaak wel met een beeld in de natuur te ‘zeggen’. De schriftelijke feedback bij de thuisopdrachten zet aan tot verdieping van je reflectie, dat is erg nuttig. Wat betreft Hilde: ik vind haar geweldig! Zo bijzonder om te zien hoe ze vanuit haar hart werkt, ze weet waar ze het over heeft en enthousiasmeert iedereen.

Mijn resultaat van de opleiding? Ik heb ontdekt waar ik goed in ben: het coachen van twijfelende professionals naar zelfvertrouwen en toekomstkeuzes in hun loopbaan die echt bij hen passen. Ik heb geleerd oordeelsvrij te luisteren, de natuur in te zetten bij de coaching, mijn bedrijf op te zetten en het belangrijkste: ik heb tevreden klanten. Wat wil je nog meer?

Leonie Kroes www.andantecoaching.nl


Hilde heeft superveel compassie en mildheid, dat straalt ze gewoon uit. Ze verzorgt duidelijke lessen en de interactie door telkens naar buiten te gaan, maakt het levendig en licht. Ik heb al veel opleidingen gevolgd maar nooit geweten dat een opleiding ook op deze manier kon!

Ik vind de opleiding een mooi en helder stappenplan en goede opbouw. Er zou van mij nog meer theorie in de opleiding mogen worden verwerkt, meer verplichte literatuur geeft de opleiding meer body. Fijn dat ook de opbouw van je eigen bedrijf erin verwerkt zit en top dat we gelijk praktisch met proefcoachklanten aan de slag gaan. Dit geeft de opleiding wat mij betreft zeker meerwaarde. Ook de mastermindgroepen vind ik erg positief, leren van, door en met elkaar.

Viola Poppe www.binnenbuitenadvies.com

 

Heb je deze verlangens?

Je bent wandelcoach en je wilt meer body, eigenheid en resultaat in je wandelcoaching. Je hebt verlangens:

 • Het verlangen om een Register Wandelcoach® te worden. Je wilt je talenten, natuurlijke kracht en eigenheid aanwenden om transformatie teweeg te brengen bij je coachee.
 • Het verlangen om je eigen stijl en aanpak te ontwikkelen en vooral geen standaardmodel uit te voeren. En: hoe kun je je eigen stijl laten doordringen in alle haarvaten van je wandelcoaching èn je wandelcoachbedrijf?
 • Je wilt de inspiratie van de natuur gericht zijn werk laten doen. Hoe leg je de verbinding tussen natuur, de vraag waar je coachee mee worstelt en het coachgesprek dat je voert?
 • Je hebt het verlangen om de psychologische processen te doorgronden, zodat je niet alleen op gevoel en eerdere ervaringen vaart. Hoe herken je ze en hoe kun je je coachee ermee verder helpen?
 • Je wilt begrijpen hoe natuur en wandelen zijn effecten bereiken zodat je dat helder kunt uitleggen aan klanten, opdrachtgevers, collega’s, huisartsen enz.
 • Het verlangen om je naar een hoger deskundigheidsniveau te ontwikkelen. Door te oefenen met (nieuwe) natuur-, wandelcoach- en fysieke oefeningen. Je bent nieuwsgierig naar vernieuwende inzichten met deskundige begeleiders die structuur geven en goede feedback organiseren, zodat je je aandacht op je ontwikkeling naar Register Wandelcoach® kunt richten.
 • Het verlangen om op te vallen in de markt omdat je integer en deskundig bent, en de beste resultaten boekt. Potentiële particuliere klanten, opdrachtgevers en zorgverzekeraars raken geïnteresseerd.

Tjisse Brookman De Friesland Zorgverzekeraar: ‘We zouden serieus naar vergoeding van wandelcoaching moeten kijken. En daar zijn we mee bezig. Zorgverzekeraars zijn in beweging. Als er ooit een vergoeding komt is de Post-Hbo opleiding tot Register Wandelcoach een hele goede kwalitatieve stap.’

Opleiding_Register_Wandelcoach_natuur

Word Register Wandelcoach® en vergroot je aantrekkingskracht voor de markt

Als Post-Hbo geregistreerde en gediplomeerde Wandelcoach beschik je over een kwaliteitskeurmerk waarmee je eenvoudig je deskundigheid en vakbekwaamheid aantoont aan klanten en opdrachtgevers. Iedereen mag zich immers wandelcoach noemen: jij kunt laten zien dat je bewezen competent bent. Daarmee heb je een extra wervende kracht naar de markt toe. Opdrachtgevers, klanten en zorgverzekeraars willen er immers op vertrouwen dat jij een vakbekwame professional bent. Register Wandelcoach® is een beschermde titel.

Je vult dit aan met een professionele, persoonlijke, liefdevolle en doorleefde coachhouding en een succesvol bij jou passend repertoire aan marketingvaardigheden, bepaald door je eigen stijl en visie. Je werkt gedurende de opleiding aan je bedrijf door hands-on actie te ondernemen. Pas als je in beweging bent kun je bijsturen. Alleen dan heeft het zin naar een hogere versnelling te schakelen.

Register Wandelcoach® heeft Top Wandelcoach Bedrijf (of werkt top bínnen de organisatie)

Het kost tijd om voldoende klanten aan te trekken. En inspanning. Daar valt niets anders van te maken. Online marketing is goed en daar besteden we opnieuw aandacht aan. Toch wordt offline marketing vaak vergeten. Hiermee genereer je vlot je eerste opdrachten. Met het opwarmen van je netwerk, een goede voorbereiding, een goed verhaal en vooral goede luistervaardigheden kun jij je expertise over het voetlicht brengen.

Wat heb je aan coachvaardigheden zonder klanten?

We vinden het belangrijk dat wandelcoaches niet alleen het vak leren maar ook ontdekken hoe ze hun wandelcoachbedrijf rendabel kunnen maken. Hiermee kunnen ze echt van betekenis zijn en invulling geven aan hun wens.

Wij vergroten voortdurend onze kennis van bedrijfsontwikkeling en marketing, en houden dit up-to-date en vooral: we passen het toe. Er wordt veel gedaan (verkocht) in marketingland, maar marketing verkopen is iets anders dan coaching, en zeker wandelcoaching verkopen. Daarom leren wij deelnemers een stijl van marketing die aansluit bij de stijl van wandelcoachen: integer, inhoudelijk, niet schreeuwerig en vooral, praktisch toepasbaar en klanten genererend.

Wandelcoaches ontdekken hoe en waarin zij onderscheidend zijn zodat ze niet allemaal hetzelfde aanbieden en met eenzelfde model of methodiek aankomen. Zo wordt hun bedrijf kansrijk en levensvatbaar. Marketing en de bouw van het wandelcoachbedrijf zijn onmisbare onderdelen van de Opleiding tot Register Wandelcoach®. Zo beklijft het geleerde en zijn motivatie, plezier en ontwikkeling van wandelcoaches èn de betekenis die ze hebben voor de klanten enorm hoog.


Hilde Backus is heel prettige en deskundige trainer. Ze heeft een fijne stem om naar te luisteren. Ze betrekt steeds mensen op een persoonlijke manier bij de training en laat ervaren wat wandelcoaching met je kan doen, etc. Met haar uitgebreide ervaring wist zij precies mijn belangrijke punten eruit te halen en ook mee te denken over de richting van mijn bedrijf. Nu voel ik me een professionelere coach en ook eindelijk meer gefocust. Al pratende zei ze ineens: ik weet een mooie naam voor je website en dat is het ook geworden.

Van marketing wist ik al het een en ander maar ik vond dit een duidelijk verhaal met de belangrijkste aspecten en dus focus toevoegen.

Ik leerde van haar wandelcoachen en kon ook meteen een persoonlijk probleem aanpakken, dat was een soort bijproduct. Ik heb bagage; de opleiding is geslaagd!

Carolien Glasbergen www.ictvrouw.nl

Wandelcoaching pas ik nu toe in mijn lessen en opdrachten aan studenten. Het is erg leuk om mee bezig te zijn. Ik heb meer plezier in mijn werk😊 en de studenten zijn verrast. Met mijn wandelcoach-collega Lia de Bruijn organiseer ik een infobijeenkomst wandelcoaching voor collega’s.

Dank voor de inspiratie van de Wandelcoach Opleiding.

Carrie Zanders, docent, opleider, supervisor Hogeschool Arnhem Nijmegen

De Opleiding tot Register Wandelcoach®

Voor wandelcoaches die verder willen groeien

Deze enige officieel erkende Post-Hbo Opleiding tot Register Wandelcoach® staat in het teken van het versterken en verdiepen van de professionele coachhouding en wandelcoachvaardigheden die je in de Wandelcoach Opleiding® leerde. Je ontwikkelt een eigen stijl waarmee je je onderscheidt op de markt en werkt aan het uitbouwen van je wandelcoachbedrijf. Alle onderdelen komen aan bod en vertalen we in concrete wandelcoach- en natuuroefeningen en oefeningen voor je contactvolle coachhouding naar elke coachee die naast je loopt.

Wat is cruciaal voor een Register Wandelcoach®? Wat leer je?

Een Register Wandelcoach®:

 • Is thuis in een ruim en vernieuwd repertoire aan natuur- en wandelcoachoefeningen, kan inspelen op verschillende situaties in de wandelcoaching en de juiste vragen stellen. Je weet soepel de verbinding te leggen tussen de vraag van de coachee, de natuur, het gesprek en de wens voor resultaat.
 • Herkent psychologische processen, en weet ze aan te wenden om het beste wakker te maken in de coachee. Luistert op hoog niveau en je coacht vanuit compassie.
 • Reflecteert op eigen voelen, denken en gedrag en kent zichzelf als wandelcoach.
 • Ontwikkelt een eigen visie en stijl en coacht vanuit natuurlijke kracht. Hij of zij kan dit motiveren en communiceren.
 • Ziet, herkent en ervaart de impact van wandelen in de natuur, kan het helder motiveren met persoonlijke ervaringen en wetenschappelijke inzichten.
 • Bouwt actief aan zijn/haar Top Wandelcoachbedrijf of ontwikkelt zich binnen de organisatie als Wandelcoach.

Coachen met ResultaatZo werkt de PsycheZet de Natuur inHet Lichaam doet meeGezond Wandelcoach Bedrijf

Het programma

Verdiep je vaardigheden en onderscheid je met jouw aanpak
Zes maanden doorbouwen aan je unieke expertise als Register Wandelcoach®

In het programma van de Opleiding tot Register Wandelcoach® komen alle onderdelen voorbij die van belang zijn voor het doorgroeien naar een Register Wandelcoach®: wandelen en coachen, de natuur en het lichaam, psychologische processen, je persoonlijke ontwikkeling en je onderneming neerzetten en/of de ontwikkeling binnen je organisatie.

Het programma bestaat uit 8 dagen: 6 opleidingsdagen en 2 dagen in de Oefentuin (oefenen en supervisie). Je oefent met je proefklanten, je ontwikkelt nieuwe gewoonten, je wandelt dagelijks, je leest literatuur en schrijft reflectieverslagen.

Ga je voor het erkende Post-Hbo-diploma en als je wilt de 90 PE uren van de NOBCO? Dan doe je ook de kennistoets en het praktijkexamen.

Dag 1 Ontwikkel je krachtige en onderscheidende Wandelcoachstijl

 • Ontdek je talent en de betekenis voor jouw stijl van wandelcoachen.
 • Leer werken met de Talententest.
 • Welke waarden drijven je en hoe beïnvloedt dit je stijl?
 • Hoe communiceer je jouw unieke wandelcoach-stijl naar potentiële coachees en opdrachtgevers?

Dag 2 Psychologie en de Natuur

 • Welke psychologische processen spelen er bij coachees (en bij jou)? Wat leren we van de natuur?
 • Leer luisteren op 5 niveaus en vergroot je vermogen tot zelfreflectie en begrip van je coachee.
 • Ontwikkel een persoonlijk stappenplan passend bij jouw stijl hoe om te gaan met blokkades.
 • Leer hoe de natuur je helpt je coachee te begeleiden bij weerstanden en belemmerde emoties.

Oefentuin 1: Oefenen en Supervisie

 • In de Oefentuin kom je samen om onder begeleiding te oefenen. We nemen deelvaardigheden onder de loep, microcoaching, en je doet wandelcoach-oefeningen onder begeleiding.
 • Je bespreekt je casuïstiek.
 • Deze dagen staan onder leiding van Tineke Franssen, doorgewinterde wandelcoach en erkend supervisor. Er is ruimte voor alle vragen op het gebied van wandelcoaching en je persoonlijke ontwikkeling.
 • Voor de Oefentuin bereid je je gericht voor.
 • De Oefentuindagen vinden ook plaats in Amelisweerd en duren van 10.00-15.00 uur.
 • NB: In de Oefentuin gaan we niet in op de bouw van je bedrijf en marketing onder het motto: eerst je vak onder de knie hebben, dan verkopen.

Dag 3 Transformerende Wandelcoaching

 • Ontdek de onmisbare fase die leidt tot nieuwe keuzes en gedrag van je coachee.
 • Help je coachee met de 7 transformerende vragen (+ 3 cruciale oefeningen).
 • Zie de transformaties in de natuur en hoe dit je coachee kan helpen.

Oefentuin 2: Supervisie/intervisie en Oefenen (zie hierboven)

Dag 4 Verrijk je oefeningenrepertoire in de natuur

 • Pas nieuwe lichaamsgerichte oefeningen in de natuur toe voor rust, bezinning en verandering.
 • Leer een scala aan nieuwe wandelcoach-oefeningen waarmee coachees hun mildheid, kracht en helderheid ervaren zodat ze keuzes maken die hen verrijken.
 • Stel je persoonlijke Toolkit samen, passend bij jouw Wandelcoachstijl.

Dag 5 Offline marketing

 • Analyseer je netwerk met behulp van een praktische tool. Leer hoe je je netwerk benadert zodat je het durft en ook echt doet. Sta zelfverzekerd voor het vak van Wandelcoach. Ken de betekenis van wandelend coachen en genereer klanten.
 • Sta voor je talentvolle en onderscheidende stijl. Verstevig je herkenbaarheid en zichtbaarheid en word onweerstaanbaar voor klanten en opdrachtgevers.
 • Ontwikkel je marketingactie-plan van aanpak: Pas integere marketing blijvend toe en houd de stroom van klanten op peil.

Dag 6 Bouw hands-on aan je bedrijf

 • Heb baat bij alles wat je nu geleerd hebt over je jezelf en je stijl en start daarmee je eigen marketing.
 • Je ontwikkelt je persoonlijke succesformule en ontdekt hoe je, afgestemd op jou, door kan pakken met je wandelcoachbedrijf. Voorbij de opstartfase en de kinderziektes zie je dat het vooral gaat om doen.
 • Maak de stap die alle marketeers vergeten waardoor je nu niet meer hoeft te stagneren in je marketing.
 • We zoomen nauwkeurig in op een (jouw!) website die werkt. Je voert je aanpassingen meteen door.
 • Werk je binnen een organisatie? Leer hoe je collega’s, directie, cliënten warm maakt.

Examen + Post-Hbo Diploma tot Register Wandelcoach®

Het is ons gelukt om als enig opleidingsinstituut de erkenning te ontvangen voor de Wandelcoach Opleiding® als officiële, geaccrediteerde Post-Hbo Opleiding tot Register Wandelcoach®.

Wat moet je doen om je Post-Hbo diploma Register Wandelcoach® te behalen? Maak de online Kennistoets en geef een demonstratie van een coachwandeling. Een toetser en tevens ervaren wandelcoach bekijkt je prestaties. Als je slaagt ontvang je het post-Hbo diploma tot Register Wandelcoach®. Dit is een beschermde titel. Als je niet meedoet aan het examen ontvang je het Certificaat, mits je aan de aanwezigheidsverplichting, opdrachten en eis tot actieve deelname hebt voldaan.

Feestelijke diploma-uitreiking

Tot 2 weken na de afronding van de opleiding heb je tijd om je Kennis- en Praktijktoets te doen. In september 2018 vieren we de feestelijke diploma-uitreiking. De datum maken we later bekend.

Opleiding_Register_Wandelcoach_diploma

Opname in het Register

Na afronding van de Register Opleiding tot Wandelcoach word je opgenomen in het Abituriëntenregister. Dit register bevat de namen van alle deelnemers die de Opleiding tot Register Wandelcoach® hebben gevolgd en met een diploma of certificaat hebben afgesloten. CPION houdt het Abituriëntenregister bij voor postinitieel onderwijs (waaronder het SPHBO) en permanente educatie, plus een groot aantal beroepsverenigingen. CPION geeft erkende diploma’s en certificaten uit.

Wat ontvang je in de Vervolgopleiding tot Register Wandelcoach®?

Je ontvangt:

 • 6 Opleidingsdagen waarin je persoonlijk begeleid wordt door Hilde Backus, Top Wandelcoach/psycholoog en ervaren wandelcoachopleider. Ze doet dit samen met specialisten uit het veld. De dagen zijn van 10.00-17.00 uur.
 • 2 dagen Oefentuin waarop je wandelcoachoefeningen oefent en supervisie ontvangt van Tineke Franssen, Top Wandelcoach en erkend supervisor. Ook kun je eigen cases inbrengen. Deze dagen (10.00-15.00 uur) bereiden je voor op het officiële examen.
 • Professionele, constructieve feedback op je reflectieopdrachten, waarmee je nieuwe leerervaringen opdoet.
 • Nieuwe, bruikbare en helder toepasbare natuur- en wandelcoachoefeningen waarmee je klanten begeleidt naar hun resultaten.
 • Lichaamsgerichte oefeningen die het lichaam krachtiger en milder doen voelen.
 • Diepgaande persoonlijke ontwikkeling waarmee je een doorleefde en volwassen coachhouding ontwikkelt: de houding van de Register Wandelcoach®.
 • Je ontwikkelt je succesvolle wandelcoachbedrijf samen met ervaren marketinggids Anneke Dekkers. Ze zet je aan het werk en geeft persoonlijke feedback op je stappen naar meer klanten en meer winst.
 • Literatuur waarmee je je kennis en inzichten over natuur, coaching, psyche en compassie en levenskunst verdiept.
 • Bruikbare, heldere en ondersteunende checklists.
 • Overheerlijke lunches, koffie/thee/sap en lekkers op de prachtige locatie Amelisweerd.
 • Feestelijke diploma-uitreiking van je Post-Hbo diploma tot Register Wandelcoach® na het positief afsluiten van het examen.

Locatie

De Register Wandelcoach Opleiding vindt plaats zowel binnen als buiten in de prachtige landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen, beide gelegen ten oosten van Utrecht. De locatie is goed bereikbaar met het OV en de auto. Er is een ruime parkeerplaats.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers is maximaal 12. Zo weet je zeker dat er voldoende tijd en ruimte is voor jouw specifieke vragen en ontwikkeling.

Opleiding_Register_Wandelcoach_HildeBackus_trainer

Wie leert het je?

Drs. Hilde Backus is wandelcoach, wandelcoachopleider en Registerpsycholoog NIP/Arbeid&Organisatie. Zij schreef het wandelboek Op weg naar plezier in je werk en coachte ruim 700 mensen naar plezier, voldoening en succes in werk en leven. Hilde is erkend Noloc loopbaanprofessional en geregistreerd als Psycholoog bij het NIP en als wandelcoach geregistreerd bij de BVGZ.

Na haar studie Psychologie aan de UU volgde zij de 3-jarige Bewustzijnstraining bij de School voor Zijnsoriëntatie en verschillende opleidingen in oplossings- en resultaatgericht wandelcoachen en provocatief coachen. Zij gaf ruim 10 jaar leiding aan projecten en teams. Bij de Boertiengroep, haar laatste werkgever, is zij opgeleid tot trainer en coach en gaf zij honderden (communicatie)trainingen. Naast talloze masterclasses bij o.a. Roos Vonk, Ruut Veenhoven, Ben Furman, Terese Steiner en Robert Cialdini, bezocht ze symposia en volgde ze verschillende marketingopleidingen. In 2014/15 volgde ze Mastercourse Oplossingsgericht coachen en in 2017 de ACT opleiding bij het RINO.

Samen met haar collega-wandelcoaches binnen Het Coach Bureau deed zij mee aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van wandelcoaching door hoogleraar Natuurbeleving Agnes van den Berg (RUG). De onderzoeksgroep waardeerde de wandelcoaching met een 8,7.

Andere trainers/docenten:

Tineke Franssen, Top wandelcoach, Geregistreerd Supervisor, Registercoach bij de LVSC, Erkend coach bij STIR, Teamcoach, intervisiebegeleider en als wandelcoach geregistreerd bij de BVGZ. Sinds 2011 is zij als wandelcoach verbonden aan Het Coach Bureau. Tineke gaf supervisie aan ruim 500 professionals en ze focust op aanwezige krachten en de kleine stappen in beweging naar het gewenste resultaat. Tineke: ‘Mensen die vanuit hun kwaliteiten leven en hun beperkingen omarmen worden krachtig en zelfstandig en voor zichzelf en hun omgeving een stuk vriendelijker.ʼ

Na haar HBO-IW volgde zij de VO Management, Organisatie en Beleid en de VO Supervisiekunde. Verder volgde zij oplossingsgericht coachen bij het ‘Solution Centre’, daar volgde zij ook de train-de-trainers opleiding. Bij o.a. Ben Furman, Peter Szabó en Marijke Lingsma (teamcoaching) deed ze Masterclasses. Bij Renske van Berkel volgde ze Verbindend Communiceren en Mindfulness. Onlangs rondde zij de opleiding tot Mindfulness trainer af bij Hende Bauer. Tineke gaf 16 jaar leiding aan teams en was als supervisor verbonden aan SPH opleidingen van 2 Hogescholen en vanaf 2007 is zij zelfstandig trainer, wandelcoach en interim manager.

Drs. Anneke Dekkers, Marketinggids, topcoach/trainer. Anneke gidst zelfstandig professionals door het marketinglandschap zodat ze niet langer hoeven te worstelen met hun marketing. Hoe? Door keuzes te maken en actie te ondernemen op een manier die bij je past. Anneke heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van groepen en individuen om hun doelen te halen. Ze volgde marketing-opleidingen, workshops en congressen bij o.a. Sean d´Souza, Eelco de Boer, Tonny Loorbach, Laura Babeliowsky, Brigitte van Tuijl, Bryan Harris, Jeanna Gabellini, Lisa Sasevich en Beth Grant. Anneke is thuis in offline- en online marketing. Zij combineert al deze kennis en vaardigheden met haar didactische en coachvaardigheden. Haar aanpak is vrolijk, to the point en altijd gericht op wat jou helpt je volgende stap te zetten.

Opleiding_Register_Wandelcoach_verdieping

Je investering

Investeer in je persoonlijkheid, wandelcoachexpertise en wandelcoachbedrijf
De Post-Hbo-Opleiding tot Register Wandelcoach® is een intensief vervolgtraject van een half jaar waarin je werkt aan je professionaliteit als wandelcoach. Je rondt het af met een erkend Post Hbo diploma tot Register Wandelcoach®, een beschermde titel.

Je investering voor deze intensieve Opleiding tot Register Wandelcoach® bedraagt €3750,- (0% btw, dus vrijgesteld van btw, want de opleiding is erkend) voor 8 dagen waaronder 6 opleidingsdagen, 2 begeleide dagen in de Oefentuin (oefen-supervisiedagen). Verder boeken, checklists, gasttrainers, heerlijke lunches, koffie, thee, sap en lekkers. Verder ontvang persoonlijke feedback zodat je direct leerervaringen opdoet.

Ga je op voor het examen? De examenkosten zijn €450,- (0% btw) voor het officiële examen, dat bestaat uit een kennistoets en een wandelcoachdemonstratie. Alleen wanneer je slaagt voor dit examen kun je officieel Erkend Register Wandelcoach® worden en opgenomen worden in het Register van de Abituriënten.

De opleiding is een officiële opleiding, erkend door het CPION en het CRKBO en daarom vrijgesteld van btw, dus je betaalt geen 21% btw. De kosten voor de opleiding kun je bij de belasting opvoeren als scholingskosten. De meeste deelnemers ontvangen ongeveer 1/3 terug van de belasting.

Wandelcoach_Marjon_van_Oudheusden_OpleidingIk vond de Wandelcoach Opleiding een prachtig programma hebben. De rust die erin zit nodigde mij uit om een heleboel denken (boeken, theorieën, methoden) los te durven laten. Zo ontstond er ruimte om mijn wens naar een meer holistische aanpak (NATUURlijk in beweging) vorm te geven: precies waar ik naar op weg was! Ik vind dat de aanpak dus erg past bij de inhoud.

Hilde is de rust zelve. Dat is een prachtig gegeven bij het spiegelen van anderen ‘dat het goed is zoals het is’. In mijn ogen komen daardoor de onderdelen in de opleidingsdagen ook zo krachtig over. De Toolkit vol met natuur-oefeningen is geweldig, mag van mij wat eerder in het traject.

Ik ben bevestigd in mijn verlangen om te coachen in de natuur en heb de stap gezet om te naar buiten te gaan met mijn klanten.
Bedankt voor de warme ontvangst, mooie inzichten, prachtige oefeningen en fijne ontwikkeling die ik heb mogen doormaken.

Marjon Oudheusden www.move2b-coaching.nl

Opleiding_Register_Wandelcoach_natuur

Let op: de Opleiding tot Register Wandelcoach® is er niet voor iedereen

De Opleiding tot Register Wandelcoach® is er voor de high potential wandelcoach die meer wil halen uit haar of zijn werk als Wandelcoach. Je hebt al de Wandelcoach Opleiding® met succes afgerond. Je wilt je talenten ontwikkelen en meer klanten helpen. Voor deelname aan de Post-Hbo Opleiding tot Register Wandelcoach® heb je een afgeronde Hbo-opleiding nodig.

Met de Opleiding tot Register Wandelcoach® voldoe je aan het beroepsprofiel en de behoeftes van de markt

Steeds meer bedrijven en organisaties zien de meerwaarde van wandelcoachen in de natuur en kiezen voor deze vorm van groene zorg. Voor hen is wel belangrijk dat een wandelcoach aan het beroepsprofiel voldoet en bewezen vakbekwaam is.

Erkenning en zekerheid

CRKBO_InstellingHet Coach Bureau is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit laat zien dat Het Coach Bureau voldoet aan de strenge Europese richtlijnen voor onderwijsinstellingen. Hierdoor kunnen we de Wandelcoach Opleiding èn ook de Opleiding tot Register Wandelcoach BTW-vrij aanbieden.

logo Groene zorg160De Opleiding tot Register Wandelcoach is ook erkend door de Beroepsvereniging Groene Zorg (BVGZ).

logo nrto175Het Coach Bureau is lid van de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen. Zij staan voor hoog gekwalificeerd en gevarieerde educatie.

De registratie en accreditatie bij het CPION (volwaardig Post-Hbo-diploma), het NRTO-keurmerk, en de erkenning door het CRKBO fungeren in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft jou als deelnemer en ook je eventuele werkgever zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut of trainingsbureau.

De NOBCO waardeerde de Opleiding tot Register Wandelcoach® met 90 PE uren.

Hilde Backus is als Psycholoog NIP opgenomen in het Register Arbeid en Organisatie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat borgt vakbekwaamheid, kwaliteit en permanente educatie.
Bij Noloc is zij erkend loopbaanprofessional. Het Noloc toetst op groei, zorgvuldigheid, kwaliteit en deskundigheid.

NOBCO-logocpion_logo

logos nip noloc

Word jij Register Wandelcoach®?

Start in 2018

Dit zijn de data van De Opleiding tot Register Wandelcoach®:
dinsdag 30 januari, 6 maart, 13 maart (Oefentuin), 3 april, 24 april (Oefentuin), 8 mei, 5 juni en 3 juli 2018. VOL

Start in 2019

vrijdag 11 januari, 8 februari, 8 maart (Oefentuin), 22 maart, 5 april (Oefentuin), 10 mei, 7 juni en 21 juni 2019.

Schrijf je direct in

Vraag de Vragenlijst en het Inschrijfformulier aan, vul beide formulieren in, stuur ze op en we nemen vlot contact met je op. Heb je vragen? mail@coachbureau.nl of bel 0617066750.

We gaan vertrouwelijk met je gegevens om en in geen geval delen we je gegevens met derden.

Opleiding tot Register Wandelcoach
dit veld niet invullen s.v.p.

Veelgestelde vragen:

Wat is de Wandelcoach Opleiding®, de Vervolgopleiding en de Opleiding tot Register Wandelcoach®?
De Opleiding tot Register Wandelcoach® bestaat uit de Wandelcoach Opleiding® van 6 dagen en Vervolg Wandelcoach Opleiding van 8 dagen. Wanneer je beide hebt gevolgd en het examen hebt gehaald ben je erkend Post-Hbo Register Wandelcoach®. Dit is een beschermde titel.

Ik heb al elders een wandelcoachopleiding gevolgd, kan ik instromen?
Er is vooralsnog geen vrijstelling mogelijk voor de Vervolgopleiding (die samen met de Wandelcoach Opleiding de Opleiding tot Register Wandelcoach® vormt). Het is een specifieke opleiding. Ook ervaring als wandelcoach leidt niet tot vrijstelling, gezien de specifieke werkwijze, aanpak en uitgangspunten.

Ik volgde de Wandelcoach Opleiding®. Wat ga ik nu extra leren in de Opleiding tot Register Wandelcoach®?
Je ontwikkelt je krachtige, persoonlijke en professionele stijl van wandelcoachen, kent en herkent psychologische processen bij je coachee en bij jezelf en in verbinding met de natuur, leert transformatie te weeg te brengen, kan nieuwe wandelcoach- en lichaamsgerichte oefeningen soepel inzetten en oefent dit onder supervisie. Je ontwikkelt je tot Register Wandelcoach® en geeft je Top Wandelcoachbedrijf verder vorm.

Wat moet ik doen om het examen te halen?
Je bent alle dagen aanwezig en actief in de opleiding, je maakt al je opdrachten en ontwikkelt je professionele wandelcoachhouding door zelfreflectie, oefening, supervisie en onderlinge uitwisseling. Het examen bestaat uit een online Kennistoets en een Coachwandeling waarin je je coachvaardigheden en –houding toont.

Aan welke eisen moet ik voldoen om deel te nemen aan de Register Opleiding?
Je volgde met succes de Wandelcoach Opleiding® en hebt een afgeronde Hbo-opleiding. Je hebt intussen ervaring opgedaan als wandelcoach.

Ik wil me aanmelden. Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?
Vraag de Vragenlijst en het Inschrijfformulier aan en vul beiden in. Als je ze alle twee hebt ingevuld ontvang je onze bevestiging, praktische info en de factuur. Na betaling van de factuur ontvang je een boek, voorbereidende wandel-oefeningen, en de uitnodiging voor de eerste dag. Soms hebben we na het lezen van je antwoorden in de Vragenlijst een telefonisch gesprek voor aanvullende info. We bellen je dan vlot.

Hoe kan ik betalen?
Na inschrijving ontvang je een digitale factuur. Wil je in termijnen betalen? Dat kan ook. Geef het aan op het Inschrijfformulier.

Wat zijn de leverings- en annuleringsvoorwaarden?
We volgen de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en OpleidingenAlgemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding, de Gedragscode van de NRTO en de Beroepscode NIP.

Hoe gaat het met vertrouwelijke info?
Met alle informatie die door of over cursisten/deelnemers verstrekt wordt, vooraf of tijdens de opleiding/sessies, en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, zal door Het Coach Bureau, haar medewerkers, docenten, cursisten/deelnemers vertrouwelijk worden omgegaan.

Is er een klachtenregeling?
Het Coach Bureau hanteert een interne klachtenregeling en kan een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen van NRTO.

Hoe is de markt voor wandelcoaches?
Er zijn extreme ontwikkelingen in de wereld. In onze wereld
• Die steeds technischer en afstandelijker wordt,
• Waarin het aantal prikkels en de 24/7 uurs-bereikbaarheid toeneemt,
• Waarin we zelf verantwoordelijk zijn voor ons geluk en falen,
• Waarin we een ‘plicht’ hebben tot gelukkig zijn,
• Waarin een enorme hoeveelheid aan keuzemogelijkheden is,
• Met eisen om te excelleren in werk en leven,
• Waarin angst toeneemt…
…nemen de psychische druk, stress en uitval in werk en leven toe.

De natuur is een onontbeerlijke plek om op adem te komen, tot rust te komen, te herstellen en in balans te komen of te blijven. De wandelcoach zal er in toenemende mate een rol in spelen gesteund door wetenschappelijke onderzoeken. Wandelcoaching Meetbaar Effectief.

Personal coach een vak van de toekomst.

We doen er alles aan dat je succesvol wordt als Wandelcoach. Je niche, je persoonlijkheid, je professionele presentatie, de tijd en energie die je aan de ontwikkeling van je bedrijf geeft en je resultaten beïnvloeden de mate van succes. Ga er van uit dat je een jaar nodig hebt om je bedrijf te zichtbaarheid te geven en inkomsten te genereren.

Wil je kennismaken met het vak van professioneel Wandelcoach?
Op 8 juni is er weer een inspirerende workshop Ontdek het Vak van Wandelcoach! We doen aantrekkelijke wandelcoach-oefeningen waarbij je het effect van de natuur en het wandelen ervaart. Je merkt meteen of dit vak iets voor je is!

Heb je vragen? Bel of mail ons en we beantwoorden graag je vragen: 06 17066750 of mail@coachbureau.nl

Opleiding_Register_Wandelcoach_welkom